Page 15 - Su Deposu Kataloğu
P. 15

Sanayiye Özel Kalıp ve Üretim Sanayiye Özel Kalıp ve Üretim

 Sektörel Özel Üretimler        Sektörel Özel Üretimler


 Karmod 1986’dan bugüne, özel ürünlerdeki tasarım

 tecrübesi ve modern teknolojiyle donatılı tesislerinde

 çok sayıda sektörün kullanımına özel üretimleriyle

 güvenilir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. ol et len hammadde kolay ek l alab l r üstünlüğü ve ekonom k olu uyla günümüzde çok sayıda sektörün ürün
 Pg rd ler nde terc h ed l yor. Bazen çok öneml b r endüstr yel mak nen n  levsel b r parçası ya da b r aracın yakıt
                 m
                            ,
                         v
                A
                          ler
                         let

                  er
                     le
                       k D
                        e
                     r
                   ka B

 deposu olab l yor. Üstel k tam dönü üm özell ğ yle de sürdürüleb l r çevre yönet m ne tam katkı sağlıyor. Amer ka B rle k Devletler ,
      Sera         seracılıkta kullanılan
 Karmod, otomot v, n aat, tem zl k sektörler ba ta olmak üzere çok sayıda endüstr tes s ne, sıfırdan ürün ve kalıp  Klima Kafesi kl malara özel Sera Kl ma
 tasarımından protot p ve ser üret me kadar anahtar tesl m çözümler gel t r yor. Aynı zamanda mü ter ler n n kend ler ne  ABD Kafes tasarımı, kalıp malatı
 a t kalıplarıyla fason üret m desteğ sağlıyor. ve ser üret m… Reaktör İçi
                                 Polietilen
                  Dizel Yakıt Deposu       Kaplama
                  Endüstr yel araç üreten
 Asfalt Yıkama Makinesi Deposu   f rmaya özel tasarım 25 ve 50  Metal reaktörler n yüksek korozyon etk s ne sah p
 Fransa              l trel k D zel Yakıt Deposu  as tlerden korunması ç n reaktörler n ç n n
                  alüm nyum kalıp malatı
 Fransa, endüstr yel asfalt yıkama mak neler  mal  ve HDPE depoların ser  pol et len kaplanması tasarımı ve uygulaması…
 eden f rmaya 400 ve 600 l trel k özel depoların kalıp  üret m …
 tasarımı, malatı ve HDPE depoların ser üret m …

                                 Tuz
 3.000 Lt. AdBlue Tankı                     Solüsyon
 Süt Güğümü AdBlue sektörünün l der markasına çel k kalıp s stem m zle  Tankı

 Gıda sektörüne yönel k  AdBlue tankı tasarımı ve ser üret m…
 alüm nyum süt güğümler                     Tuzlu su solüsyonu
 üreten f rmaya sütün                      uygulama mak neler  mal
 alüm nyumla temasını                      eden f rmanın mak neler ne
 kesmek ç n pol et len                     özel tasarlanan solüsyon
 kaplama tasarımı ve                       tanklarının kalıp malatı ve
 uygulaması…           Kalıp Yıkama          ser üret m…
                 Makinesi Deposu
                                            Karavan
                 Endüstr yel mak neler üreten              Su
                 çok uluslu f rmanın, kalıp
                 yıkama mak neler ne özel                Deposu
                 depo tasarımı, kalıp malatı              Karavan malatı yapan
                 ve ser üret m…
                                            f rmanın üret m ne
                                            özel su deposu tasarımı,
                                            çel k sac kalıp malatı ve
                                            pol et len su deposunun
                                            ser üret m … 14                             15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20