Page 11 - Su Deposu Kataloğu
P. 11

Endüstriyel Ürünler              Endüstriyel Ürünler
 Molozşut - Moloz Kulesi       Molozşut - Moloz Kulesi İnşaatlardaki moloz ve çöplerin kolay, pratik, iş ve

 çevre güvenliğine uygun şekilde atılması için

 Molozşut en uygun çözümdür. n aatlarda molozların aktarılması ç n manuel ta ıma veya d ğer çözümler çe tl güvenl k r skler ortaya çıkarırken
 İaynı zamanda mal yetl olmaktadır. Karmod Plast k tarafından üret len moloz utların güvenl ve sağlam yapısı,
 kat arası mazgallarının özel d zaynı sayes nde molozların atılması sırasında a ağıya parçaların dü mes sonucunda
 olu ab lecek kaza ve yaralanma r sk n ortadan kaldırır.

 Özel üret ml moloz utumuz; baca, kat arası mazgalı (menfez) ve kat arası sab tleme ayağı olmak üzere üç ana parçadan
 olu maktadır. Yüksek mukavemetl pol et len malzemeden üret ld ğ  ç n kolay yıpranmaz, defalarca kullanılab l r. B r
 n aattan sökülüp ba ka b r n aata kolayca nakled l p kurulab l r.
 Kullanım alanları; Çok katlı n aatlar, fabr kalar, ant yeler vb. yapılardır.
                                         Moloz ut Ölçüler
                                         BACA
                                         Çap/Üst   Çap/Alt  Yükseklik
                                         52 cm       37 cm       104 cm
                                         KAT MAZGALI
                                         Genişlik   Uzunluk  Yükseklik
                                         75 cm       104 cm       90 cm
                                         METAL AYAK
                                         Genişlik   Uzunluk  Yükseklik
                                         71 cm       200 cm       64 cm


                                            Moloza bağlı

                                        iş kazalarına son!
 10                             11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16