Page 10 - Su Deposu Kataloğu
P. 10

Endüstriyel Ürünler                                                   Endüstriyel Ürünler
                   Molozşut - Moloz Kulesi                                                Molozşut - Moloz Kulesi           İnşaatlardaki moloz ve çöplerin kolay, pratik, iş ve

               çevre güvenliğine uygun şekilde atılması için

                            Molozşut en uygun çözümdür.      n aatlarda molozların aktarılması ç n manuel ta ıma veya d ğer çözümler çe tl güvenl k r skler ortaya çıkarırken
    İaynı zamanda mal yetl olmaktadır. Karmod Plast k tarafından üret len moloz utların güvenl ve sağlam yapısı,
     kat arası mazgallarının özel d zaynı sayes nde molozların atılması sırasında a ağıya parçaların dü mes sonucunda
     olu ab lecek kaza ve yaralanma r sk n ortadan kaldırır.

     Özel üret ml moloz utumuz; baca, kat arası mazgalı (menfez) ve kat arası sab tleme ayağı olmak üzere üç ana parçadan
     olu maktadır. Yüksek mukavemetl pol et len malzemeden üret ld ğ  ç n kolay yıpranmaz, defalarca kullanılab l r. B r
     n aattan sökülüp ba ka b r n aata kolayca nakled l p kurulab l r.
     Kullanım alanları; Çok katlı n aatlar, fabr kalar, ant yeler vb. yapılardır.
                                                                                                    Moloz ut Ölçüler
                                                                                                    BACA
                                                                                                    Çap/Üst   Çap/Alt  Yükseklik
                                                                                                    52 cm       37 cm       104 cm
                                                                                                    KAT MAZGALI
                                                                                                    Genişlik   Uzunluk  Yükseklik
                                                                                                    75 cm       104 cm       90 cm
                                                                                                    METAL AYAK
                                                                                                    Genişlik   Uzunluk  Yükseklik
                                                                                                    71 cm       200 cm       64 cm


                                                                                                        Moloza bağlı

                                                                                                    iş kazalarına son!
                             10                                                            11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15