Page 12 - Su Deposu Kataloğu
P. 12

Sanayiye Özel Kalıp ve Üretim                                            Sanayiye Özel Kalıp ve Üretim

                   Kalıp Tasarımı ve İmalatı                                              Kalıp Tasarımı ve İmalatı


        Sanayiye Özel TASARIM, KALIP ve ÜRETİM desteği.

               Endüstriyel parçalara özel kalıp ve seri üretim


       armod, gem  n a sanay nden otomot ve, savunma sanay nden tarım aletler ne tüm sektörler n mak ne ek pmanlarına
    Kkalıplama ve üret m nde güven l r çözüm ortağıdır. Endüstr yel mak ne ve ek pmanların ser  üret m gerekt ren
     parçalarına özel kalıp gel t rerek pol et len, polyester ve krom malzemeden fason üret m desteğ ver yoruz.
     Tasarımınıza özel kalıp gel t rel m, üretel m. S z sadece  n ze odaklanın.

     TASARIM           PROTOTİP          KALIP         ÜRETİM


                             12                                                            13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17