Page 7 - Su Deposu Kataloğu
P. 7

Pol et len,


                          Polyester, Paslanmaz
 Dünya standartlarında                 Depolama Tankları çevre dostu üret m anlayı ı               ve Özel Ürünler n                      Güven l r L der Üret c s


               Karmod; pol et len, polyester ve paslanmaz üret mler n or j nal hammadde
            kullanımıyla gerçekle t ren güven l r markadır. Çevre dostu malzemelerle modern
             üret m , yen l kler ve en fazla çe tl l kte ürün sunumuyla sektörünün l der d r.
              1986 yılından bugüne yurt ç nde olu turduğu memnun yet çok sayıda ülkeye
             hracatıyla Dünya genel ne ta ımı tır. Karmod'un uzun ömürlü, darbe dayanımı
                  yüksek ürünler ISO ve CE kal te standartlarında belgelend r lm t r.
                                            100.000
                                          l trel k dev

                                         depolarımız

                                  Avrupa’nın önde gelen
                                     tur zm tes sler n n
                                         terc h oldu. 6                             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12